VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

De 4 blokke som ejerforeningen består af, er meget velholdte.

Tage og vinduer blev skiftet i år 2000, bygningerne bliver løbende vedligeholdt.

Vi afsluttede et større projekt omkring renovering af vores altaner i 2007.

Projektet indebar en renoveringen af betondækkende og en inddækning af altanerne så de i dag kan lukkes helt og fungere som Klimaskærm, men samtidig kan åbnes helt, da inddækningen er sket med foldevinduer.

Vi fik samtidig fuget ydermuren.

I 2011 afsluttede vi vores projekt omkring maling og lyddæmpning vores opgange. Opgangene gennemgås 1 gang om året og skader reperares, så de stadig står pæne.

Vi har i 2013 fået reperaret vores tagrender med ekspansionstykker, så de er tætte og gerne skulle kunne holde mange år endnu.

Vindskeder er blevet malet i 2013.

I 2014 er sålbænke renoveret og samtidig er den del af facaden, der er dækket af Sandsten isoleret og afsluttet med puds. Vi forventer på denne måde at kunne undgå kuldebroer.

Arbejdet er udført og blev udført indenfor budgettet.

Du kan se hvilke lejligheder, der er til salg på følgende link.

Lejlighederne bliver løbende solgt og det kan se, hvilke der er blevet solgt og til hvilke priser her.