Lille legeplads med rutsjebane og gynger
Petangbane
Udsigt fra Hullet op mod Neergårdsparken

VELKOMMEN TIL VORES HJEMMESIDE

Tidsplan for faldstammeprojekt ligger under punktet Faldstammer og Stigestrenge under Login

De 4 blokke som ejerforeningen består af, er meget velholdte.

Tage og vinduer blev skiftet i år 2000, bygningerne bliver løbende vedligeholdt.

Vi afsluttede et større projekt omkring renovering af vores altaner i 2007.

Projektet indebar en renoveringen af betondækkende og en inddækning af altanerne så de i dag kan lukkes helt og fungere som Klimaskærm, men samtidig kan åbnes helt, da inddækningen er sket med foldevinduer.

Vi fik samtidig fuget ydermuren.

I 2011 afsluttede vi vores projekt omkring maling og lyddæmpning vores opgange. Opgangene gennemgås 1 gang om året og skader repareres, så de stadig står pæne.

Vi har i 2013 fået repareret vores tagrender med ekspansionstykker, så de er tætte og gerne skulle kunne holde mange år endnu.

Vindskeder er blevet malet i 2013.

I 2014 er sålbænke renoveret og samtidig er den del af facaden, der er dækket af Sandsten isoleret og afsluttet med puds. Vi forventer på denne måde at kunne undgå kulde broer.

Arbejdet er udført og blev udført indenfor budgettet.

Vores Faldstammer og Stigestrenge er nedslidte og det blev ved sidste Generalforsamling besluttet, at der skal foretages en renovering. Vi valgt en rådgiver til at stå for projektet. Den foreløbige tidsplan siger: Projektering juni - september 2018, i forventer en besigtigelse af de enkelte lejligheder i august, der vil blive varslet i juli. Udbud og kontraktindgåelse oktober - november 2018, pause i december og udførsel januar 2019 - juli 2019. Alt er foreløbigt og kan ændre sig hen ad vejen.

Besigtigelser af lejligheder har desværre taget længere tid end planlagt. Der har været ekstraarbejde omkring asbestrenovering, arbejdsmiljø omkring krybekældre mm. - så - -

Projektet er desværre yderligere forsinket. Hovedentreprenøren, der har vundet entreprisen er i gang med at revurdere tilbuddet og det skal vurderes af vores rådgiver og administrator. Når vi en rapport fra Rådgiver skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da det vi fik ok fra den tidligere generalforsamling er overskredet (lidt over 20%).

Der er indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling onsdag d. 27. november 2019, Æblehavens beboerhus kl. 18.00

Den ekstraordinære Generalforsamling er afholdt og det blev besluttet at fortsætte med forhøjet budget.

Du kan se hvilke lejligheder, der er til salg her

Lejlighederne bliver løbende solgt og det kan se, hvilke der er blevet solgt og til hvilke priser her