Om foreningen

Entreprenørens endelige tidsplan for faldstammeprojektet kan ses på Menupunktet Faldstammer og Stigestenge under Login


Ejendommen er centralt beliggende i Roskilde med kort afstand til Netto, Kvickly, Fakta og træningscenter Lifeclub. Cykelafstand til gågaden, Ros Torv og Roskilde Station.

I Ejerforeningen er der 168 lejligheder (1 værelses, 2 værelses og 3 værelses). Disse lejligheder er fordelt på 4 blokke.

Foreningen har en sund økonomi og en velfungerende bestyrelse med løbende udskiftning, men også med kontinuitet.

Formanden blev valgt ind i 2009 og er på sin 6. periode, Næstformanden har været med i rigtig mange år og kender hver en detalje omkring beboere, håndværkere mv.

Bestyrelsen holder møde 1 gang om måneden og der er her mulighed for at møde bestyrelsen, hvis man har spørgsmål eller forslag.

Foreningen har i 2016 fået lavet energirapport - den kan ses under menupunktet "Vigtig information" - vi har fået E-mærket C.

Ejendommen er vel vedligeholdt.

Tagene og vinduerne blev skiftet i år 2000.

Altanerne blev betonrenoveret og lukkede i 2007.

Vi har fået lavet en 10 års vedligeholdelsesplan af DEAS i 2011. Den kan ses under menupunktet "Vigtig information".

Vedligeholdelsesplanen siger, at Tagrender skal renoveres og at der skal indsættes ekspantionsstykker (er udført i 2013), visse dele af altaninddækningen skal ekstra fastgøres (er udført i 2013).

Vi har i 2014 fået sålbænkene renoveret og samtidig fået den del af facaden, der er dækket af Sandsten isoleret og afsluttet med puds. Vi forventer på denne måde at kunne undgå kuldebroer.

Arbejdet er afsluttet og blev lavet indenfor budgettet.

Vi har i 2016 fået revideret vores vedtægter. Vedtægterne var gamle, så vi besluttede, at få dem skrevet helt om. Vedtægterne blev endeligt vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling d. 1. juni 2016.

Bestyrelsen forslår Fælledudgifterne er uændrede i 2019 - altså ingen stigning.

Vores Faldstammer og vandrør er modne til udskiftning, det kan du også se i Vedligeholdelsesplanen fra DEAS.

Ved Generalforsamlingen i april 2018 blev det besluttet, at Faldstammer og Vandrør skal udskiftes. Vi har valgt en Rådgiver til at gennemfører projektet og den foreløbige tidsplan ser ud som følger: Projektering juni-september 2018, Udbud og Kontraktindgåelse oktober - december 2018 og Udførsel: januar 2019 - juli 2019.

Projektet er desværre forsinket, af mange forskellige årsager.

I øjeblikket forhandles der med Hovedentreprenøren om det endelige projektoplæg.

Prisen på projektet bliver højere en det beløb, der blev godkendt ved den generalforsamling, der sagde ja til projektet. Det betyder, at vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når vi har fået oplæg fra Hovedentreprenør, Administrator og Rådgiver.

Den ekstraordinære Generalforsamling er afholdt og det er besluttet, at vi fortsætter projektet med forhøjet budget.

Og så til noget helt andet - - -

Ejendommen ligger 10 minutters gang fra den lille hyggelige Hyrdehøj skov, hvor det både er muligt at lufte hunde og børn, eller bare for at få lidt frisk luft.

Ejerforeningen ligger lige ved et grønt område som hedder "hullet"

Her er en lille legeplads, en lille sø. samt en rigtig fint kælkebakke om vinteren.


E/F Neergårdsparken 11-41 om foråret
E/F Neergårdsparken 11-41 om foråret